NÄSTA VÄXTKRAFT AKTIVITET:

2022-11-24
Inbjudan till Vision 2045, Röda mattan rullas ut
Saga Biografen i Mjölby

___________________________________________________________________________

VAD VILL DU GÖRA NU?

- Vad skulle mitt företag vinna på att vara med i Växtkraft?

Vad innebär ett medlemskap i Växtkraft

- Se vilka som ingår i styrelsen

- Jag vill ha kontakt med Växtkraft

VÅRA MEDLEMMAR OCH SAMARBETSPARTNERS